Nabídka práce > Ředitel/ka ZŠ a MŠ Makov, okr. Svitavy

Ředitel/ka ZŠ a MŠ Makov, okr. Svitavy

Náplň práce

ředitel Základní a Mateřské školy Makov, okr. Svitavy

Požadavky

- splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka – učitele/učitelky
mateřské/základní školy a ředitele/ředitelky školy v souladu s § 3 a 5 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/2004 Sb.)
- znalost školských předpisů a školské problematiky
- organizační a řídící schopnosti
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- přehled o průběhu předchozích zaměstnání1
- strukturovaný životopis v českém jazyce
- motivační dopis v českém jazyce
- výpis z rejstříku trestů ne starší 90 dnů
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci ředitele/ředitelky školy (ne starší 90
dnů)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení,
případně uzavření pracovního poměru ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
- v případě, že uchazeč je fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou
kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. v jiném vyučovacím jazyce než
českém, prokáže znalost českého jazyka v souladu s § 4 zákona č. 563/2004 Sb.
Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpen 2018

Další informace

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 23.3.2018 na adresu:
Obec Makov, Makov 113, 570 01
Obálku označte heslem:
„KONKURZ“ – „Základní škola a mateřská škola Makov neotevírat“
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Drahošová, tel: 732386311, e-mail: makov@asc.cz

Informace o pozici

  • ZŠ a MŠ Makov
  • Pardubice (Pardubický kraj)
  • Obor: Vzdělávání, věda a vývoj,
  • Požadované vzdělání:
  • Typ pracovního poměru: Plný úvazek
  • Místo pracoviště: Makov, okr. Svitavy
Odpovědět na inzerát