Nabídka práce > Úředník/úřednice oddělení správních deliktů

Úředník/úřednice oddělení správních deliktů

Náplň práce

projednávání přestupků ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hodpodářství a přestupků ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Požadavky

- organizační a komunikační schopnosti,
- znalost zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
- znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
- rámcová znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
- řidičské oprávnění skup. B,
- dobrá uživatelská znalost práce s PC,
- do 6 měsíců po nástupu do funkce povinnost přihlásit se ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, pokud tuto zkoušku uchazeč již neabsolvoval nebo nemá vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.

Nabízíme

stabilní zaměstnání, další vzdělávání v oboru, zaměstnanecké benefity

Další informace

Výčet dokladů, které je nutné předložit:
- vyplněná přihláška do výběrového řízení (tiskopis je k dispozici v podatelně Městského úřadu Cheb a na internetových stránkách www.cheb.cz),
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech uchazeče,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášek: do 16. prosince 2016 (včetně), přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.

Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně Městského úřadu Cheb nebo písemně na adrese: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Bc. Pavla Váňová, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 1.

Termín pohovoru s uchazeči: 20. prosince 2016 (místo a čas budou upřesněny telefonicky).

Informace o pozici

  • Město Cheb
  • Karlovy Vary (Karlovarský kraj)
  • Obor: Administrativa, Právní služby, Státní zaměstnanci,
  • Požadované vzdělání: - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (§ 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
  • Plat: Platová třída 10: 16 440 – 24 750 Kč
  • Typ pracovního poměru: Plný úvazek
  • Benefity: stravenky, příspěvek na dopravu, příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní připojištění, slevy na kulturní akce a sportovní vyžití
  • Místo pracoviště: Cheb
Odpovědět na inzerát